Inštrukcie

Vitajte v prekladateľskom systéme od E@I! Systém umožňuje ľahké prekladanie viacjazyčných webov (alebo iných projektov).

Systém je momentálne vo vývoji, takže funkčnosť a používateľské rozhranie sa ešte môžu meniť.

Na prekladanie potrebujete používateľský účet. Ak ste používali pôvodný prekladateľský systém (pred rokom 2021), pôvodné použivateľské účty v tomto novom systéme nefungujú.

Projekty

„Projekt“ je sada reťazcov na preklad, ktoré sa týkajú jedného webu.

Stránka projektu

Snímka obrazovky, ktorá zobrazuje stránku projektu.
Snímka obrazovky, ktorá zobrazuje stránku projektu.

V hornej časti sa nachádzajú všeobecné informácie o projekte. Vo farebnom rámčeku je vysvetlené, ako sa preklady použijú: pri niektorých weboch sú zverejnené hneď, pri iných ich ručne zverejňuje ich správca – závisí to na konkrétnom webe, nie na prekladateľskom systéme.

V dolnej časti je zoznam cieľových jazykov, vrátane percentuálneho stavu prekladu. Vedľa je zoznam najnovších komentárov a aktivity.

Povolenie na prekladanie

Pre prekladanie do konkrétneho jazyka potrebujete povolenie od správcu projektu. Kliknite na tlačidlo „Požiadať o povolenie“ vedľa názvu jazyka a napíšte stručné zdôvodnenie. Keď správca vašu žiadosť schváli, oznámíme vám to e-mailom a budete môcť začať prekladať.

Žiadosť o povolenie na prekladanie
Žiadosť o povolenie na prekladanie

Ak jazyk, do ktorého chcete prekladať, zatiaľ nie je súčasťou projektu, môžete ho pridať nižšie v časti „Prekladať do iného jazyka“. Ak daný jazyk nie je ani tam, kontaktujte nás.

Prekladateľské rozhranie

Prekladateľské rozhranie vyzerá takto:

Prekladateľské rozhranie.
Prekladateľské rozhranie.

Skladá sa z piatich častí, zhora nadol:

Texty na preklad sú rozdelené na reťazce – útržky, ktoré môžu znamenať celý odsek, položku menu, názov kapitoly atď. Každý farebný rámček je jeden reťazec, ktorý sa dá preložiť nezávisle na ostatných.

Reťazce týkajúce sa tej istej témy majú svoju zložku pre prehľadnosť.

Ak aktuálna zložka obsahuje veľké množstvo reťazcov (napr. zložka „landoj“ s 200 menami krajín), tak sa nenačítajú všetky reťazce, ale úplne dole bude veľké tlačidlo „Načítať ďalšie“.

Podrobné rozhranie na preklad reťazca.
Podrobné rozhranie na preklad reťazca.

Ľavá polovica je text v zdrojovom jazyku, pravá polovica je preklad. Ovládacie prvky sú nasledujúce:

  1. Názov reťazca. Ide o jedinečný identifikátor, užitočný najmä pre správcov projektu. Nemusíte to prekladať.
  2. Zdrojový jazyk. Keď naň kliknete, budete si môcť zobraziť preklady do iných jazykov.
  3. Odkazy pro strojový preklad (to vám môže pomôcť v prekladaní).
  4. Text, ktorý musíte preložiť.
  5. Prípadný pomocný text, napr. vysvetlenie kontextu.
  6. Stav prekladu.
  7. Terajší preklad.
  8. Dátum a autor textu alebo prekladu. Ak bol text upravovaný, môžete zobraziť históriu zmien. Je tu aj možnosť pridať komentár.

Stav prekladov

Preklady môžu mať tri stavy: nepreložený (zobrazené červenou), neaktuálny (zobrazené žltou) a preložený (zobrazené zelenou). „Neaktuálny“ znamená, že text v zdrojovom jazyku bol zmenený, čo môže vyžadovať aj zmenu prekladu. Ak vyhodnotíte, že preklad nie je nutné meniť, môžete kliknúť na „Označiť ako preložený“.

Komentáre

Môžete komentovať každú jazykovú verziu každého reťazca. Takto môžete žiadať spresňujúce informácie k prekladanému textu, preberať preklady s iným prekladateľom atď. V nastaveniach si môžete zvoliť, či chcete dostávať e-maily, keď vám na komentár niekto odpovie.

Príklady komentárov.
Príklady komentárov.

Navrhované preklady

Občas sa pri prekladaní nového reťazca objavia navrhované preklady. Tieto návrhy pochádzajú z iných prekladov toho istého textu, ktoré sa už v systéme nachádzajú (či už v tom istom projekte alebo inom). Jednoducho kliknite na návrh, ktorý sa vám páči, čím dôjde k jeho vloženiu do poľa s prekladom.

Príklady navrhovaných prekladov.
Príklady navrhovaných prekladov.

Vyhľadávanie a radenie

Horná lišta obsahuje rôzne nástroje na filtrovanie:

Špeciálne symboly

Reťazec so zvláštnymi znakmi.
Reťazec so zvláštnymi znakmi.

Niektoré reťazce obsahujú zvláštne symboly. Ide o špeciálne znaky, ktoré na príslušnom webe budú nahradené niečím iným: odkazom, používateľským menom, číslom, apod. Prosím kopírujte ich do prekladov bezo zmien (a ak obsahujú slová, neprekladajte ich). Keby ste na nich zabudli, alebo ich zmenili, preklady by sa na webe nezobrazovali správne.

Tieto špeciálne znaky sa v prekladateľskom systéme zobrazujú farebne a môžu vyzerať napríklad takto:

Niektoré projekty používajú dvojité ('') a trojité apostrofy (''') pre kurzívu a tučný text, preto na to dávajte pozor. Nie je to všeobecné pravidlo a záleží to na samotnom webe, nie na prekladateľskom systéme.

Reťazce s množným číslom.

Ak je na webe veta typu „Máme X používateľov“, môže nastať problém: Ak je používateľ len jeden, zobrazí sa „Máme 1 používateľov“. V jazykoch so zložitejšími pravidlami čísloviek je možností chybovať ešte viac.

Riešením sú reťazce s rôznymi textami v závislosti na počte:

Reťazec s tvarmi množného čísla.
Reťazec s tvarmi množného čísla.

V takých prípadoch prekladajte podľa ukážkových čísel. Na obrázku vyššie je príklad prekladu do ruštiny – namiesto {n} si predstavte na prvom riadku 1, na druhom riadku 2, na treťom riadku 5.

Je bežné, že sa počet tvarov rôzni – v niektorých jazykoch postačujú dva tvary (pre číslo 1 a pre iné číslo), vo väčšine slovanských jazykov sú potrebné tri tvary, v slovinčine štyri a v írštine a arabčine ešte viac.