Instrukce

Vítejte v překladatelském systému od E@I! Systém umožňuje snadné překládání vícejazyčných webů (nebo jiných projektů).

Systém je momentálně ve vývoji, takže funkčnost a uživatelské rozhraní se ještě můžou měnit.

K překládání potřebujete uživatelský účet. Pokud jste používali původní překladatelský systém (před rokem 2021), původní uživatelské účty s v tomto novém systému nefungují.

Projekty

„Projekt“ je sada řetězců k překladu, které se týkají jednoho webu.

Stránka projektu

Stránka projektu.
Stránka projektu.

V horní části se nachází obecné informace o projektu. V barevném rámečku je vysvětleno, jakým způsobem se překlady použijí: u některých webů jsou zveřejněné hned, u jiných je ručně zveřejňuje jejich správce – závisí to na konkrétním webu, ne na překladatelském systému.

V dolní části je seznam cílových jazyků, včetně procentuálního stavu překladu. Vedle je seznam nejnovějších komentářů a aktivity.

Povolení k překládání

Pro překládání do konkrétního jazyka potřebujete povolení od správce projektu. Klikněte na tlačítko „Požádat o povolení“ vedle názvu jazyka a napište stručné zdůvodnění. Když správce vaši žádost schválí, oznámíme vám to e-mailem a budete moct začít překládat.

Žádost o povolení k překládání
Žádost o povolení k překládání

Pokud jazyk, do kterého chcete překládat, zatím není součástí projektu, můžete ho přidat níže v části „Překládat do jiného jazyka“. Jestliže daný jazyk není ani tam, kontaktujte nás.

Překladatelské rozhraní

Překladatelské rozhraní vypadá takto:

Překladatelské rozhraní.
Překladatelské rozhraní.

Skládá se z pěti částí, shora dolů:

Texty k překladu jsou rozdělené na řetězce – útržky, které mohou znamenat celý odstavec, položku menu, název kapitoly atd. Každý barevný rámeček je jeden řetězec, který lze přeložit nezávisle na ostatních.

Řetězce týkající se stejného tématu mívají svou složku kvůli přehlednosti.

Pokud aktuální složka obsahuje velké množství řetězců (např. složka „landoj“ s 200 jmény zemí), tak se nenačtou všechny řetězce, ale úplně dole bude velké tlačítko „Načíst další“.

Detail rozhraní pro překlad řetězce.
Detail rozhraní pro překlad řetězce.

Levá půlka představuje text ve zdrojovém jazyce, pravá půlka pak překlad. Ovládací prvky jsou následující:

  1. Název řetězce. Jde o jedinečný identifikátor, užitečný hlavně pro administrátory projektu. Není třeba ho překládat.
  2. Zdrojový jazyk. Když na něj kliknete, budete si moct zobrazit překlady do jiných jazyků.
  3. Odkazy pro strojový překlad (to vám může pomoct v překládání).
  4. Text k překladu.
  5. Případný pomocný text, např. vysvětlení kontextu.
  6. Stav překladu.
  7. Aktuální překlad.
  8. Datum a autor textu nebo překladu. Pokud byl text upravovaný, můžete zobrazit historii změn. Je zde i možnost přidat komentář.

Stav překladů

Překlady můžou mít tři stavy: nepřeložený (zobrazené červeně), neaktuální (zobrazené žlutě) a přeložený (zobrazené zeleně). „Neaktuální“ znamená, že text ve zdrojovém jazyce byl změněn, což může vyžadovat i změnu překladu. Pokud vyhodnotíte, že překlad není nutné měnit, můžete kliknout na „Označit jako přeložený“.

Komentáře

Můžete komentovat každou jazykovou verzi každého řetězce. Tímto způsobem můžete žádat upřesňující informace k překládanému textu, probírat překlady s jiným překladatelem atd. V nastavení si můžete zvolit, jestli chcete dostávat e-maily, když vám na komentář někdo odpoví.

Příklady komentářů.
Příklady komentářů.

Navrhované překlady

Občas se při překládání nového řetězce objeví navrhované překlady. Tyto návrhy pochází z jiných překladů stejného textu, které se už v systému nachází (ať už ve stejném projektu, nebo v jiném). Jednoduše klikněte na návrh, který se vám líbí, čímž dojde k jeho vložení do pole s překladem.

Příklady navrhovaných překladů.
Příklady navrhovaných překladů.

Vyhledávání a řazení

Horní lišta obsahuje různé nástroje k filtrování:

Speciální znaky

Řetězec se zvláštními znaky.
Řetězec se zvláštními znaky.

Některé řetězce obsahují zvláštní znaky. Jedná se o speciální značky, které na příslušném webu budou nahrazené něčím jiným: odkazem, uživatelským jménem, číslem, apod. Prosím kopírujte je do překladů beze změn (a pokud obsahují slova, nepřekládejte je). Kdybyste na ně zapomněli, nebo je změnili, překlady by se na webu nezobrazovaly správně.

Tyto speciální znaky se v překladatelském systému zobrazují barevně a můžou vypadat např. takto:

Některé projekty používají dvojité ('') a trojité apostrofy (''') pro kurzívu a tučný text, proto na to dávejte pozor. Není to všeobecné pravidlo a záleží to na samotném webu, ne na překladatelském systému.

Řetězce s množným číslem

Pokud je na webu věta typu „Máme X uživatelů“, může nastat problém: Pokud je uživatel jen jeden, zobrazí se „Máme 1 uživatelů“. V jazycích se složitějšími pravidly číslovek je možností chybovat ještě víc.

Řešením jsou řetězce s různými texty v závislosti na počtu:

Řetězec s tvary množného čísla.
Řetězec s tvary množného čísla.

V takových případech překládejte podle ukázkových čísel. Na obrázku výše je příklad překladu do ruštiny – místo {n} si představte na prvním řádku 1, na druhém řádku 2, na třetím řádku 5.

Je běžné, že se počet tvarů různí – v některých jazycích stačí dva tvary (pro číslo 1 a pro jiné číslo), ve většině slovanských jazyků jsou potřeba tři tvary, ve slovinštině čtyři a v irštině a arabštině ještě víc.