Instruccions

Benvinguts al sistema de traducció d'E@I! És un sistema que ppermet traduir fàcilment el contingut de llocs web multillingües (o d'altres projectes).

El sistema de traducció es troba en fase de desenvolupament i de millora, per tant el funcionament i la interfícia encara podrien canviar.

Per començar a traduir us cal tenir un compte. Si ja havíeu fet servir l'antic sistema de traducció (d'abans del 2021), el vostre compte antic no funciona en aquest el nou sistema.

Projectes

Un “projecte” és un conjunt de textos a traduir que correspon a un sol lloc web.

Pàgina del projecte

Captura de pantalla de la pàgina del projecte.
Captura de pantalla de la pàgina del projecte.

A dalt hi ha les informacions generals sobre el projecte. El marc de color conté les explicacions sobre la manera com es fan servir les traduccions: en algunes webs són visibles de seguida, en altres el programador ha d'afegir les traduccions de manera manual. Això depèn del lloc web en concret, no pas del sistema de traducció.

A sota hi ha la llista de llengües en que està traduït el projecte, amb el tant per cent dels textos ja traduïts. Al costat hi ha la llista dels darrers comentaris i les últimes activitats.

Permisos de traducció

Per traduir a una llengua en concret, us cal rebre el permís d'un administrador del projecte. Cliqueu el botó "Demanar permís" al costat del nom de la llengua, i escriviu-hi una explicació breu. Quan l'administrador hagi aprovat la vostra petició, se us informarà per correu electrònic i podreu començar a traduir.

Petició del permís de traducció.
Petició del permís de traducció.

Si la llengua a la qual voleu traduir encara no està afegida al projecte, trobareu un menú desplegable amb la llista de llengües sota el títol "Traduir a una altra llengua". Si la llengua que cerqueu no estigués en aquesta llista, llavors poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Interfície de traducció.

La interfície de traducció té aquest aspecte:

La interfície de traducció.
La interfície de traducció.

Hi ha cinc elements, de dalt a baix:

Els textos a traduir estan organitzats en encadenaments: blocs de text que poden correspondre a un paràgraf sencer, un element del menú, el títol d'una secció, etc. Cada quadre de color es un encadenament que es pot traduir independentment dels altres.

Els encadenaments poder estar organitzats en carpetes a fi d'grupar-los per temes, per a millor claredat.

Si la carpeta actual conté molts encadenaments (per exemple la carpeta "països" amb 200 noms de països), no tots es carregaran, de cop, però hi haurà el botó "Carregar més" a baix de tot.

La interfície detallada per traduir un encadenament.
La interfície detallada per traduir un encadenament.

La meitat de l'esquerra correspon al text en la llengua d'origen, la meitat de la dreta a la traducció. Els elements són els següents:

  1. Nom de l'encadenament. És un identificador únic, sobretot d'utilitat per als administradors del projecte. No l'heu de traduir.
  2. La llengua d'origen. Si hi cliqueu al damunt apareix un menú a través del qual es poden veure les traduccions en altres llengües.
  3. Enllaços per veure la traducció en un traductor automàtic (això us pot ajudar a fer la traducció).
  4. El text que heu de traduir.
  5. Eventuals explicacions d'ajuda, per exemple amb aclariments sobre el context.
  6. Estat de la traducció.
  7. La traducció actual.
  8. Data i autor del text o de la traducció. Si el text ha estat redactat diverses vegades, es pot consultar la cronologia dels canvis. També és possible d'escriure-hi un comentari.

Estat de les traduccions

Les traduccions poden aparèixer en tres estats: no traduïda (en vermell), per actualitzar (en groc) i traduïda (en verd). "Per actualitzar" significa que el text en la llengua origen ha estat modificat, i podria fer falta canviar-ne la traducció. Si creieu que a la traducció no li cal cap modificació, podeu clicar "Marcar com a traduït".

Comentaris

Teniu la possibilitat de comentar qualsevol versió d'idioma de qualsevol encadenament. Això us permet demanar aclariments sobre el text a traduir, discutir la millora de la traducció amb altres traductors, etc. Podeu escollir a la vostra configuració si voleu rebre una notificació per correu electrònic quan algú respongui als vostres comentaris.

Exemples de comentaris
Exemples de comentaris

Traduccions suggerides

A vegades, en traduir un nou encadenament, poden aparèixer suggeriments de traducció. Aquests suggeriments vénen d'altres traduccions del mateix text ja incloses en el sistema de traducció (pot ser en el mateix projecte o en algun altre). Cliqueu simplement sobre la proposta que us agradi i serà inclosa en el camp de traducció.

Exemples de suggeriments de traduccions.
Exemples de suggeriments de traduccions.

Cercar i ordenar

En la barra de dalt hi ha diversos filtres:

Símbols especials

Encadenaments amb símbols estranys.
Encadenaments amb símbols estranys.

Alguns encadenaments poden contenir símbols estranys. Es tracta de signes especials que el lloc web substituirà per alguna altra cosa: un enllaç, in nom d'usuari, un número... Si us plau, copieu-ho sense canvis a la vostra traducció (si hi ha contingudes algunes paraules, no les traduïu pas): si us n'oblideu o ho modifiqueu, el text correcte no apareixerà a la web.

Aquest símbols especials apareixen en color, i poden tenir el següent aspecte, per exemple:

Alguns projectes fan servir apòstrofs dobles ('') i triples (''') per tal de posar un text en cursiva o negreta, poseu-hi atenció. Això no és universal i depèn del propi lloc web, no pas del sistema de traducció.

Encadenaments en plural

Si en la pàgina hi ha una frase com ara: "Tenim X usuaris", hi podria haver un problema: si hi hagués només un sol usuari, apareixeria "Tenim 1 usuaris", la qual cosa és gramaticalment incorrecte en moltes llengües.

La solució és fer servir diversos encadenaments amb textos diferents, que vagin d'acord amb el nombre indicat:

Encadenament amb forma plural.
Encadenament amb forma plural.

En aquest cas cal traduir cada possibilitat segons correspongui al nombre donat en l'exemple. En l'exemple de la imatge de sota, un traductor rus haurà d'imaginar com ha de traduir la frase si en comptes de un {n} hi ha un 1, un 2 o un 5.

És normal que hi hagi una quantitat diferent de traduccions: en moltes llengües hi ha només dues formes (singular i plural), però en algunes (la majoria de llengües eslaves) en necessiten tres, l'eslovè en necessita quatre, i altres encara més (com l'irlandès o l'àrab).